• Ελληνικά
  • English
  • Ελληνικά
  • English

Η σπορά

Με θεματική ενότητα την “σπορά”, το μεταβρεφικό μας τμήμα καλλιέργησε τις γνώσεις του την εβδομάδα που μας πέρασε. Συζητήσαμε για τον τρόπο που γίνονταν οι γεωργικές εργασίες παλιότερα και τώρα, για τις διαφορές, την δυσκολία τους ενώ επεξεργαστήκαμε το ανάλογο εποπτικό υλικό. Δημιουργήσαμε ένα σπορολόγιο και αφού παρακολουθήσαμε την διαδικασία της σποράς και τι χρειαζόμαστε για αυτήν , συγκεντρώσαμε διάφορους σπόρους και τους ταξινομήσαμε. Στην συνέχεια τα μικρά μας δημιούργησαν τα ατομικά τους γλαστράκια ενω ταυτόχρονα λειτούργησε και ως αξιολόγηση της εβδομάδας μας.