• Ελληνικά
  • English
  • Ελληνικά
  • English
Βρεφικό Τμήμα
(1 – 2 χρονών)

Το μωρό, μέχρι τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής του, μεγαλώνει με μεγάλη ταχύτητα. Αποκτά έντονη κινητικότητα, αυξάνεται η αντίληψη και η κοινωνικότητά του, μεγαλώνει το λεξιλόγιό του και αρχίζει να μιλάει. Στο Βρεφικό μας τμήμα, ξεκινάμε με πολλές δραστηριότητες, όπως ζωγραφική, παιχνίδι με πλαστελίνες, γνωριμία με αντικείμενα, μουσική και ήχους, κουκλοθέατρο, ενώ διαβάζουμε παραμύθια, μαθαίνουμε τραγουδάκια και παίζουμε ελεύθερα!

Παιχνίδι στην τάξη
Παιχνίδι στην αυλή

Οι στόχοι μας

Στόχος του τμήματος είναι να εξασφαλίσουμε τη σωματική, τη νοητική και τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Να βοηθήσουμε τους μικρούς μαθητές να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο με άνεση και ασφάλεια, να αφομοιώσουν βασικούς κανόνες συμπεριφοράς, καθώς και να ανεξαρτητοποιηθούν και να αυτοεξυπηρετηθούν. Μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, τα παιδιά μπορούν να γνωρίσουν τον εαυτό τους και το περιβάλλον αλλά και να μεγιστοποιήσουν τις ικανότητές τους.

Παράλληλα, φροντίδα μας είναι η έγκαιρη παρατήρηση και διάγνωση πιθανών σωματικών ή πνευματικών διαταραχών που δυσκολεύουν την εξέλιξη των παιδιών αλλά βελτιώνονται ή και θεραπεύονται πιο εύκολα, όταν η διάγνωσή τους γίνεται από νωρίς.

Οι στόχοι μας υλοποιούνται με κατάλληλες πρακτικές και θεωρίες. Έτσι, η ψυχαγωγία επιτυγχάνεται μέσα από ένα ομαδικό και ατομικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται με βάση τις ανάγκες των παιδιών, καθώς περιλαμβάνει διασκεδαστικές ασκήσεις και δημιουργική απασχόληση. Κάθε μέρα εστιάζουμε πιο πολύ στην οργάνωση και στην εξέλιξη του παιδαγωγικού προγράμματος για να προσφέρουμε στα παιδιά φροντίδα, ευτυχία, αγάπη και χαρά!

Ο ρόλος της παιδαγωγού είναι να προσφέρει υποστήριξη και φροντίδα στις ενασχολήσεις των παιδιών. Να εντοπίζει τυχόν προβλήματα στη φυσιολογική ανάπτυξή τους, να αναγνωρίζει τα παιδιά με διαφορετικά χαρακτηριστικά ή με αποκλίνουσα συμπεριφορά και διαταραχές, και να τα εντάσσει όλα σε μια μεγάλη ομάδα. Να αναπροσαρμόζει το πρόγραμμα εκπαίδευσης ανάλογα με τις ανάγκες τους, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να οικοδομούν μόνα τους γνώσεις και δεξιότητες. Τέλος, η παιδαγωγός δημιουργεί επαφές και βρίσκεται σε συνεργασία με τους γονείς.