• Ελληνικά
  • English
  • Ελληνικά
  • English
Προνήπιο - Νήπιο
(4 – 6 χρονών)

Ολοκληρώνοντας την τάξη Προνήπιου – Νήπιου, τα παιδιά έχουν αναπτύξει βασικές ικανότητες επικοινωνίας, δημιουργική και κριτική σκέψη και να έχουν βρει την προσωπική τους ταυτότητα και αυτονομία. Τα νήπια μαθαίνουν να επικοινωνούν με τους συνομηλίκους τους αλλά και με ενήλικες, και κατορθώνουν να αναπτύξουν τις φιλικές τους σχέσεις, την ομαδικότητα και τη συνεργασία, πάντα μέσα στα πλαίσια κανόνων για την αρμονική συμβίωση των παιδιών.

Νίκη Γναφάκη
Ανδρονίκη Γναφάκη
Νηπιαγωγός, Προνηπιακό-Νηπιακό Τμήμα
Παιχνίδι στην τάξη
Ζωγραφική με νερομπογιές
Διαβάζοντας παραμύθι στην τάξη

Οι στόχοι μας

Στόχος μας είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, σωματική, γλωσσική, γνωστική, αισθητηριακή, συναισθηματική και κοινωνική. Οι τομείς αυτοί καλλιεργούνται κυρίως μέσω του παιχνιδιού, δηλαδή μέσα από μαθησιακές εμπειρίες γύρω από το παιχνίδι, που επιτρέπουν στα παιδιά -σε όποιο μαθησιακό στάδιο και αν βρίσκονται- να αναπτυχθούν ομαλά, ώστε να θεμελιωθούν οι βάσεις πάνω στις οποίες θα οικοδομήσουν την εκπαιδευτική τους πορεία.

Συγκεκριμένα, τα παιδιά έρχονται σε μια πρώτη επαφή με τα γράμματα της αλφαβήτου και τους αριθμούς, και καλούνται να τα αποτυπώσουν και σε χαρτί. Μάλιστα, μέσω της δανειστικής βιβλιοθήκης και της μυθολογίας που διδάσκονται στην τάξη αυτή, διευρύνουν τις γνώσεις τους και διεγείρουν τη φαντασία τους, ενώ με το θεατρικό παιχνίδι, τη δραματοποίηση, το κουκλοθέατρο, τα εικαστικά και τη μουσική, καταφέρνουν να καλλιεργήσουν δημιουργικές και κοινωνικές δεξιότητες.

Μαθαίνουμε τη Γλώσσα, από το Α ως το Ω!

Σ’ αυτό το Τμήμα, τα παιδιά επιδίδονται σε πολλές διαφορετικές δραστηριότητες, αλλά στο επίκεντρο βρίσκονται η Γλώσσα και η Επικοινωνία. Συγκεκριμένα, στην πρωινή συζήτηση (παρεούλα) τα παιδιά μαθαίνουν να αφηγούνται και να διηγούνται, λέγοντας «τα νέα τους». Με τον τρόπο αυτό χρησιμοποιούν λέξεις χρονικές (πριν, μετά, χθες, αύριο), ενώ παράλληλα ανατρέχουν σε γεγονότα που τους έχουν συμβεί, αυξάνοντας την κοινωνικότητά τους. Μαθαίνουν να εξηγούν, να περιγράφουν και να ερμηνεύουν, μέσα από την καθημερινή «ρουτίνα» (ημερολόγιο, καιρός, γενικό θέμα ανάλογα με την επικαιρότητα).

Παράλληλα, ξεκινούν να αιτιολογούν τις απόψεις, τις πράξεις και τις προτιμήσεις τους, χρησιμοποιώντας στοιχειώδη επιχειρηματολογία. Μαθαίνουν να ακούν, να κατανοούν μια διήγηση, μέσα από βιβλία και παραμύθια, που αρκετές φορές αποτελούν την αφορμή για το θέμα συζήτησης που θα ακολουθήσει. Παράλληλα, ενισχύεται ο προφορικός τους λόγος και η κριτική τους σκέψη, αφού καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της διήγησης.

Τα παιδιά έρχονται σε μια πρώτη επαφή με τα γράμματα της αλφαβήτου, τα οποία αρχικά προσεγγίζουμε φωνολογικά, με παιγνιώδεις διαδικασίες και έπειτα στον γραπτό λόγο. Αυτό ενισχύει εξαιρετικά τη λεπτή τους κινητικότητα. Καλούνται να γράψουν το όνομά τους, να αντιγράφουν λέξεις σε χαρτί, όπως αυτά μπορούν. Ενισχύουμε την αγάπη των παιδιών προς τα γράμματα και τα βιβλία, λειτουργώντας δανειστική βιβλιοθήκη. Μάλιστα, το κάθε παιδί καλείται να συμπληρώσει και ένα φύλλο εργασίας μαζί με τον γονέα.

Παραμύθι & Μυθολογία

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με μια μεγάλη ποικιλία βιβλίων, ανάλογα με τη θεματολογία που ακολουθείται κάθε εβδομάδα. Στη Γωνιά του Βιβλίου, μπορούν να επιλέξουν το βιβλίο που επιθυμούν, να το ξεφυλλίσουν και να το περιγράψουν στην υπόλοιπη ομάδα. Παράλληλα, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη μυθολογία, αφού κάνουμε ανάγνωση και έπειτα δραματοποίηση όσων ακούσαμε (π.χ. Θεοί του Ολύμπου, Ιλιάδα, Οδύσσεια κ.λπ).