• Ελληνικά
  • English
  • Ελληνικά
  • English
Προ-προνηπιακό Τμήμα
(3 – 4 χρονών)

Σε ένα σύνθετο πια ηλικιακό και νοητικό στάδιο, τα παιδιά του Προ-προνηπιακού μας τμήματος είναι έτοιμα να δεχτούν πιο πολύπλοκα ερεθίσματα. Αυτό είναι που κάνει τη συγκεκριμένη ηλικία τόσο ξεχωριστή. Μέσα από ένα διδακτικό πρόγραμμα, το οποίο είναι εξολοκλήρου σχεδιασμένο με στόχο τη σωστή ανάπτυξη της νοημοσύνης και του χαρακτήρα, το παιδί κερδίζει γνώσεις και εμπειρίες, αναπτύσσει ικανότητες και εξερευνά τον κόσμο γύρω του.

Παιχνίδι στην αυλή
Ζωγραφική & Χαρτοκοπτική
Δραστηριότητες στα αγροτόσπιτα
Φτιάχνοντας puzzle

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι του τμήματός μας αφορούν εφόδια, γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και στάσεις που μπορεί ένα παιδί να κατακτήσει στην ηλικία αυτή. Μέσω της ενεργητικής, βιωματικής και συνεργατικής μάθησης, στοχεύουμε στο να αποκτήσει το παιδί γνωστικές δεξιότητες, αλλά και κοινωνικοποίηση, αυτονομία, αυτοαντίληψη και συμμόρφωση σε κανόνες. Συνεπώς, να μάθει να σέβεται τόσο τον εαυτό του, όσο και τον περίγυρό του. Έτσι, ύψιστη σημασία δίνεται στην κατάκτηση βασικών εννοιών, στην καλλιέργεια της φαντασίας και στην ανάπτυξη των λεπτών κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών, συνυπολογίζοντας πάντα τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους.

Το πρόγραμμά μας

Στο Προ-προνηπιακό μας τμήμα τα παιδιά αναπτύσσουν γλωσσικές δεξιότητες, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, τις τεχνικές ανάπτυξης λόγου και προσεγγίζουν μαθηματικές έννοιες. Μέσα από παιχνίδι στις αυλές και στα ειδικά διαμορφωμένα παρτέρια, γνωρίζουν το περιβάλλον, τους οργανισμούς, τα καιρικά φαινόμενα και τις εποχές. Στα πλαίσια της δημιουργίας και της έκφρασης, μαθαίνουν το θέατρο, τη μουσική και τη φυσική αγωγή. Με τη βοήθεια των σωματικών δραστηριοτήτων και του ελεύθερου παιχνιδιού, αναπτύσσονται οι κινητικές δεξιότητες των παιδιών, καθώς και αξίες, όπως η συνεργασία, ο σεβασμός και η ομαδικότητα.

Συγκεκριμένα, τα καθημερινά μας μαθήματα περιλαμβάνουν:

  • Γλώσσα
  • Μαθηματικά
  • Δημιουργία & Έκφραση
  • Μουσική
  • Θεατρικό Παιχνίδι
  • Περιβάλλον