• Ελληνικά
  • English
  • Ελληνικά
  • English

Αναπτυσσόμαστε και αναζητούμε προσωπικό!

Ψάχνουμε ταλαντούχες, δημιουργικές, υπεύθυνες, χαμογελαστές υποψήφιες /ους που να αγαπούν τα παιδιά.

Αν είσαι Νηπιαγωγός, στείλε το βιογραφικό σου, επιστολή γνωριμίας και συστάσεις στο contact@trilolis.gr


Παρακαλούμε  για την κατανόησή σας σχετικά με την διαδικασία ενημέρωσης των υποψηφίων, καθώς λόγω του αριθμού των εισερχόμενων αιτήσεων θα ενημερωθούν για την εξέλιξη της αίτησής τους μόνο οι υποψήφιες/οι που πληρούν τα κριτήρια και θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη.