• Ελληνικά
  • English
  • Ελληνικά
  • English

Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής στο τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Κρήτης.Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια με θέμα το Δ.Ε.Π.Υ  ,τις μαθησιακές δυσκολίες και τρόπους υποστήριξης των εκπαιδευτικών,  τον αυτισμό και βασικές αρχές της στρατηγικής επικοινωνίας . Εργάζεται στην γραμματεία από το 2021 έως και σήμερα.