• Ελληνικά
  • English
  • Ελληνικά
  • English

Ανδρονίκη Γναφάκη

Νηπιαγωγός, Προνηπιακό-Νηπιακό Τμήμα

Πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια με θέματα τις μαθησιακές δυσκολίες, το θεατρικό παιχνίδι, τη σχολική ψυχολογία, την εκπαίδευση και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού, τη μουσικοκινητική αγωγή, την Εικαστική Αγωγή και την Προσχολική Εκπαίδευση. Έχει εργαστεί σε νηπιαγωγεία και σχολεία του Ρεθύμνου για ένα χρόνο. Από το 2012 μέχρι σήμερα εργάζεται στον βρεφονηπιακό μας σταθμό.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με τις εκπαιδευτικούς μας στα στοιχεία που βλέπετε παρακάτω:

γναθάκη