• Ελληνικά
  • English
  • Ελληνικά
  • English

Νηπιαγωγός, Προνηπιακό-Νηπιακό Τμήμα

Πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης.Έχει εργαστεί σε Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης στο Καστέλι και σαν υπεύθυνη σε παιδική κατασκήνωση. Από τον Ιανουάριο του 2023 έως σήμερα εργάζεται στον βρεφονηπιακό σταθμό μας.